Jak jednoduše rozpoznat hudební nadání a talent u dítěte

Akreditováno MŠMT – 13780/2021-1-478

 

Seminář je určen všem, kteří pracují s dětmi, jež mohou mít nadání nebo talent. Jedná se o metodickou pomoc pracovníkům, kteří pracují ve školách a školských zařízeních. Ti mohou nadané a talentované žáky rozvíjet a následně jim doporučit studium na základní umělecké škole. Seminář se opírá o teoretické a praktické znalosti lektora, který má zkušenosti z pozice ředitele školy, zástupce ředitele a také učitele základní umělecké školy. Dále přináší jeho zkušenosti z oblasti symfonického orchestru (Moravskoslezská Sinfonietta), která působí jako orchestrální akademie. Klade si za cíl vzdělávat nadané a talentované žáky.

Seminář obsahuje 5 hodin (1 hodina = 45 minut)

Témata:

a) Vlohy, Nadání, Schopnosti, Talent a Genialita
b) Typologie Kreativního talentu, Inovačního talentu, Organizačního talentu a Vůdcovského talentu
c) Rozpoznání nadaného a talentovaného žáka
d) Audiovizuální ukázky
e) Základní umělecká škola (ZUŠ)
f) Středisko volného času a volnočasové aktivity (SVČ)
g) Soukromé vzdělávací organizace (SVO)
h) Test nadání a talentu

V průběhu semináře budu hovořit a diskutovat o mých poznatcích z praxe (základní umělecká škola, divadlo, filharmonie, spolky a další instituce) a motivovat tak kolegy k podpoře uměleckého vzdělávání.

Cílová skupina:

Asistenti pedagoga
Pedagogové volného času
Učitelé I. stupně ZŠ
Učitelé II. stupně ZŠ
Učitelé gymnázií
Učitelé MŠ
Učitelé SOŠ a SOU
Učitelé speciálních škol
Učitelé ZUŠ a SUŠ
Vychovatelé školských zařízení

Cena:

Podle počtu osob ve skupině

Kontakt: 736 203 645